Entries by info.is.morava

LRV vrací ministerstvu vyhlášku

Legislativní rada vlády vrací Ministerstvu spravedlnosti Vyhlášku o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce zpět k přepracování. viz. http://www.insolvencnizona.cz/aktuality/komise-dala-insolvencnim-spravcum-za-pravdu-ministerstvu-vraci-vyhlasku-o-jejich-vybaveni/#.W3E8HSD69MQ.twitter   Stanovisko komise LRV je zde. Děkujeme všem, kteří se podíleli na připomínkách k této vyhlášce.

Majetek na konci konkursu

V tomto článku chci pojednat o tom, v čem se často chybuje, tedy jak koordinovat, resp. jak procesně pokrýt nově nalezený majetek, resp. nově obdržené příjmy, jednorázové či pravidelné. Již tento výčet naznačuje, že budeme uvažovat tři různé situace. Tedy dodatečně zjištěný majetek, typu např. movitá věc či pohledávka, dodatečně získanou jednorázovou peněžní částku a pravidelné postižitelné […]

Článek: Česká justice

Zdroj: ceska-justice.cz Datum vydání: 2.1.2018   Rubrika / pořad: Justice   http://www.ceska-justice.cz/2018/01/rok-2017-ocima-insolvencnich-spravcu-ochrana-pred-sikanoznimi-navrhy-ale-i-hon-na-carodejnice/     Rok 2017 očima insolvenčních správců? Ochrana před šikanózními návrhy, ale i „hon na čarodějnice“

Anketa

Zdroj: Konkursní noviny – Bulletin Datum vydání: 22.12.2017   Rubrika / pořad: Exekuce Strana / zpráva 12 Autor: (kž)   Insolvence v novém roce 2018   NAŠE ANKETA   Je čas Vánoc, očekáváme s různými předsevzetími nový rok 2018 a máme i novou vládu. Proto jsme se některých insolvenčních správců zeptali: „Kdybyste si mohl(a) v souvislosti […]