Entries by info.is.morava

Majetek na konci konkursu

V tomto článku chci pojednat o tom, v čem se často chybuje, tedy jak koordinovat, resp. jak procesně pokrýt nově nalezený majetek, resp. nově obdržené příjmy, jednorázové či pravidelné. Již tento výčet naznačuje, že budeme uvažovat tři různé situace. Tedy dodatečně zjištěný majetek, typu např. movitá věc či pohledávka, dodatečně získanou jednorázovou peněžní částku a pravidelné postižitelné […]

Článek: Česká justice

Zdroj: ceska-justice.cz Datum vydání: 2.1.2018   Rubrika / pořad: Justice   http://www.ceska-justice.cz/2018/01/rok-2017-ocima-insolvencnich-spravcu-ochrana-pred-sikanoznimi-navrhy-ale-i-hon-na-carodejnice/     Rok 2017 očima insolvenčních správců? Ochrana před šikanózními návrhy, ale i „hon na čarodějnice“

Anketa

Zdroj: Konkursní noviny – Bulletin Datum vydání: 22.12.2017   Rubrika / pořad: Exekuce Strana / zpráva 12 Autor: (kž)   Insolvence v novém roce 2018   NAŠE ANKETA   Je čas Vánoc, očekáváme s různými předsevzetími nový rok 2018 a máme i novou vládu. Proto jsme se některých insolvenčních správců zeptali: „Kdybyste si mohl(a) v souvislosti […]

Pojištění odpovědnosti

Předkládáme sdělení WI-ASS ČR s.r.o., pojišťovacího makléře k informační povinnosti insolvenčního správce stran pojištění: Zákonem č. 64/2017 Sb. došlo k novelizaci § 14 odst. 3 zákona o insolvenčních správcích, který stanovuje informační povinnost stran dokládání trvání pojištění. Nově insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad […]

Daňová pohledávka z opravných daňových dokladů není přednostní pohledávkou

Nejvyšší soud v rozhodnutí KSHK 41 INS 626/2011, 41 ICm 2060/2014, 29 ICdo 98/2015-73 ze dne 31.10.2017 rozhodl, že daňová pohledávka vzešlá z režimu §44 zákona o dani z přidané hodnoty (tedy z opravných daňových dokladů) není pohledávkou za majetkovou podstatou (§168 IZ) nebo pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§169 IZ). Rozhodnutí Nejvyššího […]