Vybrané daňové změny 2. poloviny roku 2016

Aktuálně došlo v druhé polovině tohoto roku ke dvěma daňovým změnám, které jsou významné především z hlediska výkonu funkce insolvenčního správce.

1) Daň z přidané hodnoty

Zákonem č. 243/2016 ze dne 14. července 2016, přijatým v souvislosti se změnami celního zákona byly přijaty mimo jiné také změny v zákoně č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), týkající se insolvenčního prostředí.

S účinností od 29. 7. 2016 došlo ke změně textu v § 44 ZDPH, týkajícího se Opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Za nejzásadnější změnu lze považovat zpřesnění období, za které lze vystavit opravné daňové doklady za dlužníkem v insolvenčním řízení. Do současnosti neustále výkladově nesjednocené posuzování, zda jde o období, které končí 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku nebo naopak zda jde pouze o 6-ti měsíční období těsně předcházející zjištění úpadku, bylo touto změnou překonáno. První výkladovou variantu prosazovalo Generální finanční ředitelství ve svých stanoviscích po celou dobu existence tohoto ustanovení. Druhou výkladovou variantu naopak vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí 9 Afs 170/2014-42 z 10.12.2014.

Nové znění § 44 odst. 1 ZDPH:

Plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat daň a jehož pohledávka, která vznikla v období končícím 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku z tohoto plnění, doposud nezanikla, je oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky…..“

již nikoho nemůže nechat na pochybách, že zákonodárce vtělil do zákona první výkladovou variantu, a to bez přechodných ustanovení, která by se k této změně vztahovala.

2) Daň z nabytí nemovitých věci

Druhá legislativní změna byla provedena zákonem 254/2016 ze dne 14. července 2016, kterou bylo změněno zákonné opatření senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZDNNV).

S účinností od 1. 11. 2016 došlo ke změně v § 1 odst. 1 ZDNNV takto:

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.“

Pro insolvenčního správce prodávajícího nemovitosti sepsané v majetkové podstatě dlužníka je výsledkem znění odpovídající stavu, na který byl zvyklý před vznikem Zákona o dani z převodu nemovitých věcí, tedy na znění zákona o dani z převodu nemovitosti.

Eva Hepperová

Předsedkyně představenstva Unie spolků insolvenčních správců


0 Odpovědí

Zanechte nám svou odpověď

Chcete se připojit do diskuze ?
Feel free to contribute!

Pro komentování se prosím přihlaste.

Máte dotaz? Kontaktujte nás!