Příspěvky

Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo „Sbírku (kárných) rozhodnutí“

Na stránkách Ministerstva spravedlnosti, konkrétně na odkazu https://rozhodnuti.justice.cz/MSP, bude Ministerstvo spravedlnosti zveřejňovat rozhodnutí ve věci dohledu nad insolvenčními správci.