Entries by Lukáš Stoček

Odměna správce při společném oddlužení manželů po úmrtí jednoho z nich

Vrchní soud v Olomouci, sp.zn. 1 VSOL 340/2020-B-40, KSOS 22 INS 14147/2015 Po úmrtí jednoho z manželů při společném oddlužení manželů není důvod ponižovat odměnu správce na základní odměnu, zůstává odměna zvýšena dle §3 písm. b) vyhl. 313/2007 Sb., neboť podmínkou pro zvýšení odměny je to, že oddlužení bylo povoleno na základě společného oddlužení manželů, […]

Informace z Unie

V letošním roce došlo je změně ve vedení spolků, kteří jsou členy Unie a na to navazující změně ve vedení Unie. Předsedou Spolku Severočeských insolvenčních správců byl zvolen Pavel Körner. Předsedou Spolku moravských insolvenčních správců byl zvolen Lukáš Stoček, místopředsedkyní byla zvolena Petra Hamplová. Předsedou Unie pak byl zvolen Lukáš Stoček. Děkuji na tomto místě Evě […]