Informace z Unie

V letošním roce došlo je změně ve vedení spolků, kteří jsou členy Unie a na to navazující změně ve vedení Unie.

Předsedou Spolku Severočeských insolvenčních správců byl zvolen Pavel Körner.

Předsedou Spolku moravských insolvenčních správců byl zvolen Lukáš Stoček, místopředsedkyní byla zvolena Petra Hamplová.

Předsedou Unie pak byl zvolen Lukáš Stoček.

Děkuji na tomto místě Evě Hepperové, která do té doby vykonávala funkci předsedy Unie a SMIS, za její dosavadní práci pro spolky a pro správce, Eva Hepperová bude dále činná ve výboru SMIS.

V tomto roce zástupci Unie opakovaně jednali s pracovníky Ministerstva spravedlnosti, jednání se týkala připomínek ke schvalovaným novelám a stanovení dalšího směřování insolvenčního prostředí a výkonu činnosti insolvenčního správce. Za námi jsou jednání o vyhlášce o standardech, o červnové novele insolvenčního zákona a dalších doprovodných předpisů. Před námi jsou jednání o odměnách správců, kde je ze strany politiků neustálá tendence odměny nám snížit, přestože nám za posledních 10 let přibylo jednotlivých dílčích činností, budeme se chtít podílet na implementaci směrnice o preventivní restrukturalizaci (mající vliv např. na způsoby řešení úpadku podnikatele a v případě jeho oddlužení též vliv na délku řízení), když do komise pro implementaci žádný ze zástupců Unie nebo ASIS přizván nebyl! Významnou část jednání věnujeme diskuzím o postavení insolvenčního správce (např. zda by měl být více soudním komisařem v závislé činnosti na straně jedné, nebo podnikatelem na straně druhé), možnosti ochrany správce přes institut úřední osoby, zvýšení pravomoci (součinnost provádět přímým přístupem do rejstříků vedených státem, po vzoru exekutorů), v neposlední řadě se věnujeme i rozsahu činnosti správce v jiných řízeních než v řízeních insolvenčních.

Nemalé úsilí věnujeme debatám o vzniku profesní komory – Komory insolvenčních správců, víme, že to bude cesta dlouhá a složitá, neboť jsem zaznamenal názory politiků, který lze shrnout do věty „komoru si musíte zasloužit“.

Ve spolupráci se společností Accretion s.r.o. probíhá školení správců v celé ČR.

Poslední jednání, které jsme měli, bylo setkání zástupců Unie se zástupci Asociace insolvenčních správců, byla ujednána snaha o zklidnění insolvenčního prostředí a k nalezení okruhů společných zájmů našich členů, které bychom mohli prosazovat společně. Unie a ASIS sdružují skoro polovinu insolvenčních správců a taková síla by měla být vyslyšena více, než hlas jednoho správce hájícího jen své osobní zájmy.

Přeji všem pěkné Vánoce, klid na práci, volnou D1 a čistotné dlužníky.

Lukáš Stoček


0 Odpovědí

Zanechte nám svou odpověď

Chcete se připojit do diskuze ?
Feel free to contribute!

Pro komentování se prosím přihlaste.

Máte dotaz? Kontaktujte nás!