Entries by Lukáš Stoček

Informace z Unie

V letošním roce došlo je změně ve vedení spolků, kteří jsou členy Unie a na to navazující změně ve vedení Unie. Předsedou Spolku Severočeských insolvenčních správců byl zvolen Pavel Körner. Předsedou Spolku moravských insolvenčních správců byl zvolen Lukáš Stoček, místopředsedkyní byla zvolena Petra Hamplová. Předsedou Unie pak byl zvolen Lukáš Stoček. Děkuji na tomto místě Evě […]