Pojištění odpovědnosti

Předkládáme sdělení WI-ASS ČR s.r.o., pojišťovacího makléře k informační povinnosti insolvenčního správce stran pojištění:

Zákonem č. 64/2017 Sb. došlo k novelizaci § 14 odst. 3 zákona o insolvenčních správcích, který stanovuje informační povinnost stran dokládání trvání pojištění.

Nově insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo.

Ke splnění výše uvedené informační povinnosti za kalendářní rok 2017 tak bude, s ohledem na předmětnou novelu, nutné nejdříve dne 1. 1. 2018 a nejpozději do konce února 2018 předložit doklad, jenž bude prokazovat, že pojištění odpovědnosti za škodu po celý předchozí kalendářní rok (tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) trvalo, a to bez ohledu na skutečnost, že v minulosti již doklad o pojištění, jenž zahrnoval část daného pojistného období, byl předložen.

S ohledem na uvedené tak není dle vyjádření ministerstva možno splnit informační povinnost za kalendářní rok 2017 již v jeho průběhu. Nejedná se přitom toliko o formální postup, když dříve předložené, respektive dříve datované doklady o pojištění nemohou bez dalšího spolehlivě prokázat, že jimi potvrzovaná existence pojištění odpovědnosti za škodu následně, tedy ještě v předmětném roce, nebyla ukončena (např. výpovědí, odstoupením od smlouvy či dohodou).

Pojišťovací makléř WI-ASS ČR s.r.o. k tomu sdělil: Certifikáty pro jednotlivé insolvenční správce budeme tedy zajišťovat a rozesílat koncem ledna 2018, a to v tomto případě bez vyžádání ze strany insolvenčního správce. Nadále samozřejmě platí, že je možné na vyžádání certifikáty vystavit kdykoli v průběhu roku dle Vaší potřeby.


0 Odpovědí

Zanechte nám svou odpověď

Chcete se připojit do diskuze ?
Feel free to contribute!

Pro komentování se prosím přihlaste.

Máte dotaz? Kontaktujte nás!