UNIE SPOLKŮ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ

Unie spolků insolvenčních správců (USIS) je dobrovolnou, profesní a nezávislou organizací, která vahou své členské základny aktivně působí ve všech oblastech ovlivňujících prostředí insolvenčního řízení v České republice.

USIS se zasazuje o to, aby se insolvenční prostředí stalo čistším, detekovaly se nešvary, které se za posledních několik let rozvinuly a měly za následek degradaci pověsti profese insolvenčního správce.

Mgr. Ing. Eva Hepperovápředsedkyně Unie spolků insolvenčních správců