Stanovisko MSp. k zaměstnancům

Na základě Vašich dotazů jsme oslovili MSp s dotazy ohledně zaměstnanců IS, žádost a odpověď zveřejňujeme:

Lukáš Stoček


K odměně insolvenčního správce

Odměna insolvenčního správce se určí podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky (ve znění účinném do 31. prosince 2013) jen tehdy, došlo-li v daném případě skutečně ke zpeněžení majetku sloužícího k uspokojení zajištěného věřitele. Nebyl-li takový majetek v konkursu zpeněžen (IS zpeněžil jen majetek nezajištěný), určí soud odměnu insolvenčního správce podle ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky (ve znění účinném do 31. prosince 2013).

29 NSČR 53/2017, KSOS 36 INS 24/2013


Změna ve vedení spolků

Na základě dohody došlo rozhodnutím výboru Spolku moravských insolvenčních správce ke změně předsedy a místopředsedy, kdy předsedou byl zvolen Lukáš Stoček a místopředsedou Petra Hamplová.

Současně tím došlo ke změně předsedy Unie spolků insolvenčních správců, kterým je Lukáš Stoček.


Opatření KSCB

Krajský soud v Českých Budějovicích vydal opatření k formulářům pro oddlužení.

Ke stažení zde.

K tomuto opatření dodáváme, že dle informace JUDr. Zdeňka Strnada, místopředsedy soudu, bude soud akceptovat Propočet předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů  i v podobě z našich programů.