Pokyn KSCB

K žádosti Krajského soudu v Českých Budějovicích zveřejňujeme pokyn z 1.8.2018.

Ke stažení zde.


LRV vrací ministerstvu vyhlášku

Legislativní rada vlády vrací Ministerstvu spravedlnosti Vyhlášku o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce zpět k přepracování.

viz. http://www.insolvencnizona.cz/aktuality/komise-dala-insolvencnim-spravcum-za-pravdu-ministerstvu-vraci-vyhlasku-o-jejich-vybaveni/#.W3E8HSD69MQ.twitter  

Stanovisko komise LRV je zde.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na připomínkách k této vyhlášce.


Vyjádření Unie k návrhu vyhlášky

Unie zaslala Ministerstvu spravedlnosti vyjádření k návrhu vyhlášky o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce.

Děkujeme členům, kteří se na jejím zpracování podíleli.

Ke stažení zde.


Stanovisko ke sněmovnímu tisku č. 71

Unie spolků insolvenčních správců se připojila ke stanovisku dalších spolků ke sněmovnímu tisku č. 71.

Ke stažení zde.


Pojištění odpovědnosti

Předkládáme sdělení WI-ASS ČR s.r.o., pojišťovacího makléře k informační povinnosti insolvenčního správce stran pojištění:

Zákonem č. 64/2017 Sb. došlo k novelizaci § 14 odst. 3 zákona o insolvenčních správcích, který stanovuje informační povinnost stran dokládání trvání pojištění.

Nově insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo.

Čtěte dále


Daňová pohledávka z opravných daňových dokladů není přednostní pohledávkou

Nejvyšší soud v rozhodnutí KSHK 41 INS 626/2011, 41 ICm 2060/2014, 29 ICdo 98/2015-73 ze dne 31.10.2017 rozhodl, že daňová pohledávka vzešlá z režimu §44 zákona o dani z přidané hodnoty (tedy z opravných daňových dokladů) není pohledávkou za majetkovou podstatou (§168 IZ) nebo pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§169 IZ).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu

 

 


Reakce Unie spolků insolvenčních správců na vyjádření Ministerstva spravedlnosti v článku na www.ceska-justice.cz

Unie spolků insolvenčních správců vydala reakci na vyjádření Ministerstva spravedlnosti v článku na www.ceska-justice.czke stažení zde.


Tisková Zpráva Unie

Unie spolků insolvenčních správců dnešního dne vydala tiskovou zprávu ke kontrolám provozoven insolvenčních správců.

Ke stažení zde.


Opatření KSCB

Krajský soud v Českých Budějovicích vydal opatření k formulářům pro oddlužení.

Ke stažení zde.

K tomuto opatření dodáváme, že dle informace JUDr. Zdeňka Strnada, místopředsedy soudu, bude soud akceptovat Propočet předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů  i v podobě z našich programů.